Kurier radzi

Czego nie można przesyłać?

Z usług kurierskich wyłączone są:

  • rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne przedmioty o wyglądzie broni.
  • rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem.
  • narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz alkohol.
  • zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce.
  • żywe zwierzęta
  • inne rzeczy zakazane prawem lub regulaminem przewoźnika.
Komentarze zostały zablokowane.