Kurier radzi

Standardowa paleta krajowa

Maksymalna waga palety – 700 kg
Maksymalne wymiary podstawy palety – 80 cm x 120 cm
Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) – 180 cm
Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys.
Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu.